Gure argitalpenak > Panoramikak

79. Begirada

EAEn nazioarteko babesa eskatu duten pertsonak

Begirada honen bidez, bi auzitan jarri dugu arreta: asilo-eskubidean, eta EAEn nazioarteko babesa eskatu duten pertsonengan. Horretarako, Barne Ministerioak emandako datuak eta CEARek argitaratutako urteko txostenak erabili ditugu.

Azken bosturtekoan, nabarmen egin du gora EAEn asiloa eskatu duten pertsonen kopuruak. Hala ere, orain arte eskura ditugun datuak aurkezten ditu begirada honek, eta datu horiek ez dute islatzen gaur egungo pandemia-egoerak erkidegoan jasotako eskaera-kopuruan eduki ahal izan duen eragina.

Aurreko aleak
Begirada-ale guztiak