Gure argitalpenak > Ikerketak

Ikerketa

EAEko immigrazioari buruzko diskurtso politikoak eta sozialak

Azterlan honen bidez, jakin nahi dugu zer interpretazio-esparrutan oinarrituta eraikitzen duten gizarteak eta klase politikoak immigrazioaz eta hari lotutako esparru guztiez duten imajinarioa. Esparru horiek eta sortzen dituzten diskurtsoek, zeinetako batzuk akasgabeak baitira, eta bestetzuk, berriz, atzerritar jatorriko biztanleekiko estereotipo negatiboz eta aurrejuzkuz beteta baitaude, ikuspegiak mugatzen dituzte, gizartean sartzen dira eta, ez gutxitan, politika publikoak bideratzen dituzte. Diskurtso eta narrazio horiek ezagutu eta aztertzea lehen urratsa da haietan eragin ahal izateko.

Nabarmendutako ikerketak
Ikerketa guztiak