Gure argitalmenak > Barometroak

Azken barometroa

Barometroa 2020

Jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak

Hona hemen Barometroa 2020: jatorri atzerritarra duten biztanleen inguruko pertzepzioak eta jarrerak. COVID-19aren osasun krisiak asko baldintzatu ditu lortutako emaitzak. Aurrerago ikusiko dugu datuek erakusten dituzten aldaketak egoera berezi honetan eman den erantzun ulergarri eta inklusibora mugatzen diren, edo denboran zehar finkatzen diren, euskal gizarteak dituen jarrera iraunkorragoekin lotuta.

Aurreko barometroak