Pribatutasun politika

Webgune honetan erabilgarri dauden baliabideen bidez jasotako datu pertsonalak ondorengo erregelamendua betez tratatuko dira: Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016/679 Erregelamendua, 2016ko apirilaren 27koa (RGPD), datu pertsonalen tratamendua eta zirkulazio askea direla-eta, pertsona fisikoak babesteari buruzkoa.Erregelamendu horren bidez 95/46/EE Direktiba eta hura garatzeko araudia indargabetzen dira.

Nahi izanez gero, eskubide hauek gauzatu ditzakezu: datuok eskuratzekoa, zuzentzekoa, haien aurka egitekoa, ezabatzekoa ("ahazteko eskubidea"), haien tratamendua mugatzekoa, transferitzekoa eta banakako erabakien xedea ez izatekoa. Horretarako idatzi info@ikuspegi.eus helbidera edo posta arrunteko helbide honetara:

Ikuspegi – Immigrazioaren Euskal Behatokia Bibliotekaren Eraikina 6ª solairua, 6C2.6 aretoa UPV/EHU Leioako Campusa Sarriena auzoa z/g 48940 Leioa Bizkaia (Espainia)